Púť Izrael a Mŕtve More

1.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer do  oblasti Galilea. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 2.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a  návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej (obnova manželských sľubov). Popoludní návšteva Kafarnaumu – dom sv. Petra, Hora Blahoslavenstiev,...

Púť Izrael a Petra

1.DEŇ: stretnutie účastníkov na letisku v Bratislave, odlet do Tel Avivu. Odchod autobusom do Betlehema. Večera a nocľah. 2.DEŇ: raňajky, odchod do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta, Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Golgote. Popoludní návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Večera...

Púť Izrael a Sinaj

1.deň: stretnutie na letisku v Bratislave s následným odletom do Tel Avivu. Odchod autobusom do Betlehema, večera a nocľah. 2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema – Bazilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka. Popoludní prehliadka Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny...

Púť do Izraela

1.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer do  oblasti Galilea. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 2.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a  návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní návšteva Kafarnaumu – dom sv. Petra,...