Púť Izrael a Sinaj

1.deň: stretnutie na letisku v Bratislave s následným odletom do Tel Avivu. Odchod autobusom do Betlehema, večera a nocľah.

2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema – Bazilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka. Popoludní prehliadka Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Prehliadka Jeruzalema – Staré mesto, Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Večera a nocľah.

3.deň: raňajky, odchod autobusom ku  Genezaretskému  jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha, miesto primátu sv. Petra. Popoludní návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby, Nazareta – Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Večera a nocľah.

4.deň: raňajky, výstup na vrch Tabor – miesto Premenenia Pána, návšteva Jericha, fakultatívna návšteva Qumránu, prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Ubytovanie, večera a nocľah.

5.deň: raňajky, odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta, Betfage, návšteva Olivovej hory, prehliadka kostola Pater Noster, návšteva Dominus Flevit. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie, Kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, Hora Sion, Večeradlo a Bazilika Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah.

6.deň: raňajky, odchod popri Mŕtvom mori (možnosť krátkeho kúpania) do Eilatu a ďalej do Egypta, hora Sinaj, ubytovanie a večera v hoteli pri Kláštore sv. Kataríny, nočný výstup na Mojžišovu horu.

7.deň: raňajky, prehliadka Kláštora sv. Kataríny, presun do Izraela, krátka zastávka pri Červenom mori vo svetoznámom letovisku Eilat, odchod do Betlehema, večera a nocľah.

8.deň: v skorých ranných hodinách odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom do Bratislavy.

viac informácií o tomto zájazde nájdete na seneca.sk