Púť Izrael a Petra

1.DEŇ: stretnutie účastníkov na letisku v Bratislave, odlet do Tel Avivu. Odchod autobusom do Betlehema. Večera a nocľah.

2.DEŇ: raňajky, odchod do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta, Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Golgote. Popoludní návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Večera a nocľah.

3.DEŇ: raňajky, odchod do Nazareta, prehliadka mesta (Bazilika Zvestovania a Kostol sv. Jozefa),  návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej. Popoludní výstup na vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah.

4.DEŇ: raňajky, odchod autobusom ku  Genezaretskému  jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu sv. Petra.  Návšteva Yardenitu (rieka Jordán) – obnovenie krstných sľubov. Večera a nocľah v Betleheme.

5.DEŇ: raňajky, odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta -Betfage, návšteva Olivovej hory, prehliadka kostola Pater Noster, návšteva Dominus Flevit. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), Kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, Hora Sion, Večeradlo a  Bazilika Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah.

6.DEŇ: raňajky, v skorých ranných hodinách odchod do Jordánska, návšteva Petry, podvečer odchod späť do Betlehema. Večera a nocľah.

7.DEŇ: raňajky, prehliadka Betlehema – Bazilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem – miesto narodenia Jána Krstiteľa a miesto Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.

8.DEŇ: v skorých ranných hodinách odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom do Bratislavy.

viac informácií o zájazde na seneca.sk