Púť Izrael a Mŕtve More

1.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer do  oblasti Galilea. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a  návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej (obnova manželských sľubov). Popoludní návšteva Kafarnaumu – dom sv. Petra, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu sv. Petra, návrat do hotela, večera a nocľah.

3.DEŇ: raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia Pána a návšteva Yardenitu (rieka Jordán) – obnovenie krstných sľubov. Popoludní transfer do Betlehema s krátkou zastávkou v Jerichu. Ubytovanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

4.DEŇ: raňajky, prehliadka Betlehema (Bazilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka). Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori a návšteva Ain Karem (narodenie Jána Krstiteľa a miesto Navštívenia Panny Márie u Alžbety). Večera a nocľah.

5.DEŇ: raňajky, odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta -  Olivová hora – prehliadka kostola Pater Noster, návšteva Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Kostol Hrobu Panny Márie,  Múr nárekov a Večeradlo. Odchod na krátke kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a nocľah.

6.DEŇ: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní možnosť fakultatívneho výletu na Massadu a do Qumranu. Večera a nocľah.

7.DEŇ: raňajky, prehliadka Jeruzalema – Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na  Golgote.  Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a nocľah.

8.DEŇ: raňajky, transfer z hotela na letisko a odlet z Tel Avivu do Bratislavy.

viac informácií o zájazde na seneca.sk