Púť do Izraela

1.DEŇ: odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer do  oblasti Galilea. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 2.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a  návšteva miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní návšteva Kafarnaumu – dom sv. Petra,...